သိမ္းဆည္းေျမျပန္ရေရး ကန္႔ဘလူေတာင္သူမ်ား ဆႏၵျပ | DVB