ေရွးေဟာင္း ပါဝမ္ယဥ္ေက်းမႈ တက္တူးပညာကို ျပန္အသက္သြင္း (႐ုပ္သံ)

ေရွးေဟာင္း ပါ၀မ္ယဥ္ေက်းမႈ တက္တူးပညာကို ထိုင္၀မ္ တက္တူးပညာရွင္တဦးက ျပန္အသက္သြင္းေနပါတယ္။ ထုိင္၀မ္နုိင္ငံမွာ ဒုတိယအႀကီးူဆံုး တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္တဲ့ ပါ၀မ္ေတြရဲ႕ ႐ိုးရာတက္တူးပညာဟာ စက္မဲ့ တက္တူးထုိးပညာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပညာဟာ ပထမ  ဂ်ပန္ ကိုလိုနီေတြ၊ ေနာက္ေတာ့ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား၀ါဒီ အစိုးရေတြရဲ႕ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ တားျမစ္မႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ထုိင္၀မ္တက္တူးပညာရွင္ တေယာက္ဟာ ဂ်ပန္ စာအုပ္တအုပ္ကေန ပါ၀မ္႐ိုးရာ တက္တူးပညာကို ေတြ႔ရိွၿပီး ေပ်ာက္ဆံုး႐ိုးရာပညာကို ျပန္အသက္သြင္းေနပါတယ္။ “က်ေနာ္တုိ႔ ပါ၀မ္ယဥ္ေက်းမႈမွာ တြင္းေအာင္းေႁမြေပြးဟာ ဘုိးဘြားေတြရဲ႕ ၀ိညာဥ္နဲ႔ အေစာင့္အေရွာက္နတ္ေတြကို ကုိယ္စားျပဳပါတယ္။ ေနမင္းရယ္၊ ေႁမြရယ္၊ လင္းယုန္ထီးေတြဟာ အေစာင့္အေရွာက္နတ္ေတြပါပဲ။ ေျပာရရင္ အေတာ္ေလး ထူးျခားပါတယ္။ ဒီႀတိဂံပံုစံေတြဟာ လင္းယုန္ေတာင္ပံေတြကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။” “ေရွးမ်ိဳးႏြယ္စုတခုစီမွာ သူတုိ႔ကိုယ္ပိုင္တက္တူး ပံုစံေတြကို လက္ဆင့္ကမး္ၾကတဲ့ တက္တူးပညာရွင္ေတြ ရိွၾကမယ္လို႔ က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။” လုိ႔ ပါ၀မ္႐ိုးရာ တက္တူးပညာရွင္  ပါသီဒေရးစ္က ေျပာပါတယ္။ “အစပိုင္း တက္တူးအစက္ ခ်တုနး္ကေတာ့ မနာပါဘူး။ အခု လိုင္းေဖာ္ေနခ်ိန္မွာေတာ့ နာတယ္” လို႔ ႐ိုးရာတက္တူးထိုးသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ လက္နဲ႔႐ိုက္ၿပီး ထိုးတဲ့ တက္တူးပညာဟာ ဆာမိုအာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဟာ၀ိုင္အီနဲ႔ ပစိဖိတ္ကၽြန္းေတြက တုိငး္ရင္းသားယဥ္ေက်းမႈ တခ်ိဳ႕မွာ ဒီကေန႔တုိင္ ရွင္သန္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုင္၀မ္တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုေတြဟာလည္း  ပါ၀မ္တက္တူးပညာကို ကမာၻေက်ာ္ေအာင္လုပ္ၿပီး အစဥ္အဆက္ လက္ဆင့္ကမး္ ထိန္းသိိမး္သင့္တယ္လို႔  တက္တူးပညာရွင္ ပါသီဒေရးစ္က ယံုၾကည္ေနပါတယ္။

More News
Up