ေက်ာက္ျဖဴ လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၃၅ မဂၢါဝပ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ့္  ေက်ာက္ျဖဴ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္း စာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာနဲ႔ တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေပက်င္းၿမိဳ႕မွာ ဧၿပီ ၂၈ ရက္က ေက်ာက္ျဖဴ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုစီမံကိန္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔  ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ စာခ်ြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ႏွစ္ႏိုင္ငံတာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကတာပါ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရပ္ဝန္းနဲ႔ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ ေက်ာက္ျဖဴ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္းကို  ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွာ တည္ေဆာက္မွ ျဖစ္ၿပီး ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းက သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကိုသံုးၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ္လုိ႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဓာတ္ပုံ-MOI

More News
Up