ေက်ာက္တန္းရြာ၌ ပစ္ခတ္ခံရၿပီး ေသဆုံးသြားသူ ၆ ဦးကုိ သၿဂႋဳဟ္ခြင့္ မိသားစုေတာင္းခံ | DVB