႐ုပ္ရွင္၀ါသနာအိုးတို႔အတြက္ ဘယ္ရံုမွာ ဘာကားေတြျပေနသလဲ(႐ုပ္သံ) | DVB