ေတာင္ႀကီး ၄ ေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ၁ ဦးဖမ္းမိ၊ အေမြအရနည္းမည္စိုးရိမ္၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့ဟုဆို | DVB