တရား႐ံုးအမိန္႔ကို မေက်နပ္၍ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕မရဲစခန္းေရွ႕ လူအမ်ား စု႐ံုးေရာက္လာ | DVB