သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတာင္သူမ်ား ထြန္တုံးတိုက္ပြဲျပဳလုပ္ | DVB