ေခ်ာက္ၿမဳိ႕နယ္တြင္​ ေႏြစပါးအစား ေႏြႏွမ္းပိုမို စိုက္ပ်ဳိးလာ | DVB