အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဆံုးျဖစ္ေန

အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အနညး္ဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အစီရင္ခံစာ အရသိရပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ အေျခစိုက္ထားတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး  အေထာက္အကူ ျပဳဌာန (MCRB)နဲ႔ စီးပြားေရးအႀကံေပးကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ Yever တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ပြင့္သစ္စ အစီခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။ အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၂၄၈ ခုရဲ႕ ဝဘ္ဆိုဒ္ေတြကို ေလ့လာ အကဲျဖတ္ထားၿပီး စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ကုမၸဏီ ၅ ခု၊ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ၅၅ ခုနဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ ထင္ရွားတဲ့ ကုမၸဏီ ၁၆၀ ပါဝင္ပါတယ္။ အစိုးရပိုင္ လုပ္ငန္း ၂၈ ခုကေတာ့ ဒီႏွစ္မွာမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပါဝင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ ၅ ခုက ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ရရွိၿပီး၊ အမ်ားပိုင္နဲ႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တာကို ေတြ႔ရတယ္လို႔ MCRB က ဆိုပါတယ္။ အမ်ားပိုင္နဲ႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြဟာ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းစီရရွိၿပီး အစိုးရပိုင္ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ အနည္းဆုံးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အစိုးရပိုင္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရမွတ္အမ်ားဆုံးက ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္နဲ႔ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္ တို႔ျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္ခုပဲ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ရရွိခဲ့တာပါ။ MCRB ရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာ ဗစ္ကီဘိုမန္က “ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီအားလုံးဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) ကို  ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာနဲ႔ လက္က်န္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းအပါအဝင္ ဥပေဒအရ ျပဳစုေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ အစီရင္ခံစာ ေတြကို တင္ျပရမွာပါ။ ဒီအခ်က္အလက္ ေတြက အမ်ားျပည္သူကို အသိေပးရမယ့္ အခ်က္ေတြျဖစ္ၿပီး MyCO (အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္ပံုတင္စနစ္) ကေန အမ်ားျပည္သူ ရရွိႏိုင္ရမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြလည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ရမွတ္ အမ်ားဆုံးရရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြကေတာ့ စီးတီးမတ္ကုမၸဏီ၊ First Myanmar Investment (FMI)၊ မက္စ္ျမန္မာနဲ႔ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီတို႔ ျဖစ္ၿပီး ဒီကုမၸဏီေတြဟာ အရင္ကလည္း ထိပ္တန္ကုမၸဏီ ၁၀ ခုထဲမွာ ပါခဲ့တာပါ။ အကဲျဖတ္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီ ၂၄၈ ခုထဲက ၁၀၈ ခုဟာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေတာင္မရွိေသးဘဲ အမ်ားစုကေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းနည္းပဲတင္ထားတာ၊ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ  အခ်က္အလက္ေတြ ေဖာ္ျပထားတာ မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ စစ္တမ္းကို ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကိုပဲ အမွတ္ေပးထားၿပီး ေကာ္ပိုရိတ္ အေၾကာင္းအရာ၊ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲ တာနဲ႔ အစီရင္ခံတာတို႔ကို အာဆီယံ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္း စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ တိုင္းတာ အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပးထားတယ္လို႔ MCRB က ဆိုပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-MCRB

More News
Up