တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ရမွတ္ ျပန္စစ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ | DVB