ဆီဆိုင္​ၿမိဳ႕နယ္တြင္ င​ေျမႇာင္​​ေတာင္​ပိုးက်၍ ေျပာင္းခင္းမ်ား ပ်က္စီး | DVB