ဝ ဥ၊ ေထာပတ္သီးႏွင့္ ေကာ္ဖီ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ တင္ပုိ႔ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္ ဒုသမၼတ တုိက္တြန္း

‘ဝ’ ဥ၊ ေထာပတ္သီးႏွင့္ ေကာ္ဖီေတြကုိ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ေတြအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းဖုိ႔ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ေရာက္ရွိေနဟာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလိုင္းလ်န္လြယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဇိုဘြဲ႔၊ တာဝန္ရွိ သူေတြနဲ႔ ဧၿပီ ၂၆ရက္ ညေန ပိုင္းက ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္ရိွ “ကန္ပုလဲ” ‘ဝ’ဥ နဲ႔ ေတာင္ေပၚသီးႏံွမ်ား အေျခာက္ခံျခင္းႏွင့္ တန္ဘိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းကုိ ေရာက္ရွိစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ဒုသမၼတက ‘ဝ’ဥ၊ ေထာပတ္သီးနဲ႔ ေကာ္ဖီေတြကို တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ေတြအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး၊ ေစ်းကြက္ကို တတ္ႏုိင္သမွ် ထိန္းညွိေဆာင္ရြက္ သြားႏုိင္ေရး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ အစုအဖြဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေအာင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖုိ႔နဲ႔ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအႏွီး ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ‘ဝ’ဥ ကို မတူပီ၊ မင္းတပ္နဲ႔ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳး ပါတယ္။ ဒုသမၼတဟာ မင္းတပ္ၿမိဳ႕၊ အေနာက္ရပ္ကြက္ရွိ Hornbill ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံုကုိလည္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကမၻာ့ အဆင့္မီ ေကာ္ဖီမ်ိဳးအား ေအာင္ျမင္စြာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြာမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြ ရရွိေရးအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ေကာ္ဖီေတြ ထုတ္လုပ္ၿပီး အဆင့္မီထုတ္ပိုးမႈစနစ္ေတြနဲ႔ ႏိိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းဖုိ႔ တုိက္တြန္းသြားပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတနဲ႔အဖြဲ႔ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက မင္းတပ္ခရိုင္၊ ကန္ပက္လက္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေခၚႏူးစုမ္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကုိလည္း သြားေရာက္ၿပီး ဥယ်ာဥ္အတြင္း ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားမႈအေျခအေနေတြကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ ေဂဟစနစ္ေတြ ပ်က္စီးမႈ မရွိေစေရး၊ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ေတြ ဌာနဆိုင္ရာနဲ႔ ေဒသခံ ျပည္သူေတြက ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ တခုအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္သြားဖုိ႔ မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။

More News
Up