ကားတစီးေပၚတြင္ ေရခဲတံုးမ်ားႏွင့္အတူ တရားမ၀င္ျမန္မာ ၃၂ ဦးကို ဖမ္းမိ | DVB