အားလံုးအက်ိုးခံစားခြင့္ရိွနုိင္တဲ့ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ဖုိ့လိုတယ္- ေဒါက္တာေဇာ္ဦး

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအျပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ့ဟာ ျပည္သူဗဟိုျပု ဖြံ့ျဖိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုျပီးေတာ့ မူ၀ါဒ လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ျပီး လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ျပီးစီးမႈ အေျခအေနေတြနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ရန္ကုန္မွာ အေျခစိုက္တဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ပညာ႐ွင္ ေဒါက္တာေဇာ္ဦးကို ဒီဗီြဘီသတင္းဌာန ဦးတိုးေဇာ္လတ္က ေတြ့ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရတက္လာတာ ၁ နွစ္ခြဲ႐ွိသြားျပီ။ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ားၾကီးလုပ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ အဓိက လုပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ့ ဗဟုိျပု ဖြံ့ျဖိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုျပီး မူ၀ါဒခ်မွတ္တယ္။ ၁ နွစ္ခြဲအတြင္းမွာ ဘာေတြေအာင္ျမင္သြားျပီလဲ။ ဘာေတြလုပ္ဖို့ က်န္ေသးလဲ။ “က်ေနာ္တုိ့နုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈေတြ ယခင္က ႐ွိသင့္သေလာက္႐ွိခဲ့တယ္။ ရသင့္သေလာက္ ရခဲ့တယ္။ သုိ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုကုိ အမ်ားဆံုးအက်ိုးျပုတဲ့ တုိးတက္မႈတခုျဖစ္ဖုိ့ကုိ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္က ပိုမို ဦးစားေပး တင္ျပခဲ့တယ္။ ျပည္သူ့ဗဟိုျပုဖြံ့ျဖိုးမႈဆုိတာက ပုိအေရးၾကီးလာတယ္။ ဆုိလုိတာက က်ေနာ္တုိ့မွာ ဂ်ီဒီပီ တုိးတက္မႈေတြ ဆုိတာက ႐ွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈေတြဟာ နုိင္ငံအတြက္ ခ်မ္းသာဖို့ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ လူထုအတြက္က အခုထက္ ပိုျပီး လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္လာျပီးေတာ့ လူတိုင္း လူတုိင္း ခ်မ္းခ်မ္းသာသာျဖစ္နုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ိုးျဖစ္ေအာင္ အခုကေန တဆင့္ ပိုမိုေဇာင္းေပး ေဆာင္႐ြက္သြားဖုိ့ သမၼတၾကီးက လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာေပါ့။ အဲလမ္းစဥ္အရ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုတာ ဦးစားေပးခဲ့တယ္။ သက္ၾကီးပင္စင္ေတြကုိ ပိုတုိးျမွင့္ခံစားခြင့္႐ွိေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္ တုိင္းနဲ့ ျပည္နယ္ေဒသေတြၾကားမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမႈကြာဟခ်က္ေတြ ေလ်ာ့နည္းလာေအာင္၊ ပိုျပီး အခ်ိုးညီညီ တုိးတက္နုိင္ေအာင္ဆုိတဲ့ ကိစၥေတြ ဦးစားေပးေျပာၾကားခဲ့တယ္။ အေရးၾကီးဆံုးကေတာ့ က်ေနာ္တုိ့နုိင္ငံရဲ့ လူဦးေရအမ်ားစု လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့၊ အမ်ားစု အားထားရတဲ့ လယ္ယာစုိက္ပ်ိုးေရးလုပ္ငန္းကုိလည္း အခုထက္ထိ ပိုမို တိုးတက္လာေအာင္ သူဦးစားေပးျပီးေတာ့ စီးပြားေရးမူေတြ ခ်မွတ္ခဲ့တာ ႐ွိပါတယ္။ ဒါေတြက ျပည္သူဗဟုိျပု စီးပြားေရးဖြံ့ျဖိုး တုိးတက္မႈ ျဖစ္လာဖုိ့ အေရးၾကီးတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြပါ။” ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမွာ ျမင္သာထင္သာတဲ့ ရလဒ္ေတြ ဘာေတြမ်ား႐ွိခဲ့မလဲ။ ျပီးခဲ့တဲ့ ၁ နွစ္ခြဲအတြင္းမွာ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ညီလာခံေနာက္ပိုင္းမွာ ျမင္သာထင္သာတဲ့ ဥပမာ ကိန္းဂဏန္းနဲ့ ဘယ္ေလာက္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ခဲ့ပါလဲ။ “ဆင္းရဲနြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိတာဟာ သပ္သပ္လုပ္ရမယ့္ ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အဓိကက စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေအာင္လုပ္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာပဲ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့က်လာေအာင္၊ ဆင္းရဲနြမ္းပါးမႈကိုပါ အက်ိုး႐ွိေစမယ့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ိုးျဖစ္ဖုိ့ လိုတာက အဓိကေပါ့။ က်ေနာ္တုိ့ အခု နုိင္ငံတကာရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြ ရေအာင္လုပ္တယ္။ စက္မႈဇုန္ေတြတည္ေထာင္ျပီး၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြ ထူေထာင္ျပီး လုပ္ၾကတယ္။ ဒါေတြက တုိးတက္မႈေတြျဖစ္လာေရးအတြက္ လုပ္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြျဖစ္တယ္။ သုိ့ေသာ္လည္း မဟာဗ်ဴဟာေတြလုပ္တဲ့အခါမွာ ဆင္းရဲနြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဦးစားေပး စဥ္းစားရမွာကိုလည္း ေမ့ထားလုိ့မရဘူး။ က႑ ျခားလုပ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အရင္ကတည္းက စီးပြားေရးဖြံ့ျဖိုးတုိးတက္မႈကုိ လုပ္ခဲ့တယ္၊ ရလည္း ရခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တုိ့ နုိင္ငံမွာ အေတာ္အတန္႐ွိတဲ့၊ တျခားနုိင္ငံေတြရဲ့ ယွဥ္ရင္ နုိင္ငံ၀င္ေငြ ေတာ္ေတာ္ တုိးတက္ခဲ့တယ္။ နုိင္ငံျခားအရန္၀င္ေငြဟာ ေတာ္ေတာ္ စုေဆာင္းရ႐ွိျပီးသားျဖစ္ေနတယ္။ သုိ့ေသာ္ ရလာတဲ့ ခ်မ္းသာမႈပမာဏဟာ တုိင္းသူျပည္သား လူအမ်ားစုအတြက္ သိသာထင္႐ွားတဲ့ ဖြံ့ျဖိုးမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့သလားဆုိေတာ့ အဲ့အပုိင္းမွာ အားနည္းခဲ့တယ္။ အခုလုပ္ရမယ့္ ပံုစံက ဖြံ့ျဖိုးမႈေနာက္ကို ပုိျပီး အားေကာင္းေအာင္ လုပ္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာနဲ့ ဆင္းရဲနြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆိုတာကို သီးသန့္ခြဲလုပ္ဖို့မဟုတ္ဘူး။ တပါတည္း လုပ္ဖို့ အေရးၾကီးတယ္။ အခုတင္ျပေနတာက အားလံုးအက်ိုးခံစားခြင့္ရိွနုိင္တဲ့ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ဖုိ့လိုတယ္။ လူတစုစာအတြက္ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ မဟုတ္ဘူး။ အစိုးရအတြက္ ဖြံ့ျဖိုးတုိးတက္မႈမဟုတ္ဘူး။ အစုိးရေရာ၊ လူထုေရာ ခံစားခြင့္ရမယ့္ ဖြံ့ျဖိုးတုိးတက္မႈျဖစ္ဖို့လိုတယ္။ ဒီမွာ သိသာထင္႐ွားတဲ့ဟာေတြ ဘာေတြရခဲ့လဲ ဆုိေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ micro စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေအာင္ အားယူေနတယ္လို့ ေျပာလုိ့ရပါတယ္။ ဦးမေမာ့ခင္ စပ္ၾကားမွာ တည္ျငိမ္မႈ ႐ွိဖုိ့ လုိတယ္။ တည္ျငိမ္မႈက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ နွစ္တာ အတုိင္းအတာတြင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ ရခဲ့တယ္လို့ ေျပာလုိ့ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒီေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနႈန္း အေတာ္သက္သာ သြားတယ္။ အရင္တုန္းကဆုိရင္ ကုန္ေဈးနႈန္းေတြ တရိပ္ရိပ္တက္တယ္ဆုိတဲ့ ျပဿနာေတြ ႐ွိခဲ့တယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနႈန္းေတြ တ႐ွိန္ထုိး ျမင့္လာတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံလူထုအတြက္ အင္မတန္မွ ၾကီးမားတဲ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးေတြ ျဖစ္ေစတယ္။ အဲေတာ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ စရိတ္အပုိင္းမွာေတာ့ အေတာ္ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ျပီးေတာ့ အခုက်န္ေနတာက ေငြလဲနႈန္းျပဿနာ။ ေငြလဲနႈန္းမွာ အင္မတန္မွ ၾကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတခု ရခဲ့တယ္။ ေငြလဲနႈန္းေတြအားလုံးကုိ တေျပးညီျဖစ္ေအာင္၊ အစုိးရအတြင္းမွာ ေငြလဲနႈန္းတခုတည္းပဲ သုံးတဲ့အထိ အဆင့္႐ွိေအာင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ့ ေက်ာ္လြွႊားနုိင္ခဲ့တယ္။ သုိ့ေသာ္ ေငြလဲနႈန္းသည္ က်ေနာ္တုိ့ နုိင္ငံရဲ့ အဓိက ထုတ္လုပ္သူေတြျဖစ္တဲ့ လယ္သမားေတြ၊ ယာသမားေတြနဲ့ တျခားသားငါးက႑မွာ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားအမ်ားစုအတြက္ အက်ဳိး႐ွိတဲ့ ေငြလဲနႈန္း မွ်ေျချဖစ္လာေအာင္ေတာ့ မလုပ္နုိင္ေသးဘူး။ အဲဒါနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ဗဟုိဘဏ္ကေရာ၊ အစုိးရကပါ ၾကိုးစားျပီး လုပ္ေနတုန္းပါပဲ။ အကယ္၍ ေငြလဲနႈန္း တည္ျငိမ္မႈကုိ ရျပီးေတာ့ လူထုအတြက္ အက်ဳိး႐ွိနုိင္မယ့္ မွ်ေျခတခုကို ရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္နုိင္ျပီဆုိရင္ ဒီ ၂ ခ်က္နဲ့တင္ က်ေနာ္တုိ့နုိင္ငံ အေျခခံလူထုအတြက္ အင္မတန္မွ အေရးၾကီးတဲ့ micro စီးပြားေရး ၀န္းက်င္ တည္ျငိမ္မႈ ရေအာင္ လုပ္နုိင္မယ္လို့ ေျပာနုိင္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ၾကိုးစားေနရဆဲပဲ ႐ွိတယ္လို့ ေျပာရမွာပါ။ ” အခုခ်ိန္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြလည္း ေခၚတယ္။ နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြကုိလည္း ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ အခုပါလီမန္မွာလည္း နုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈနဲ့ ပတ္သက္လို့ေပါ့၊ ပညာ႐ွင္ေတြက ေ၀ဖန္ၾကတယ္။ Anti FDI ျဖစ္ေနတယ္။ ခရိုနီစီးပြားေရးသမားေတြအတြက္ပဲ လုပ္ခြင့္သာတယ္။ အဲအေပၚမွာေရာ ဘယ္လုိသံုးသပ္လဲ။ နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ (FDI) ရဲ့အေရးပါမႈကဘာလဲ။ ဒါကို တိုင္းျပည္ ဖြံ့ျဖိုးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဘယ္လိုလုပ္နုိင္မလဲ ဆုိတာလဲ ေျပာပါဦး။ “နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြဟာ စီးပြားေရးကူးေျပာင္းမႈကာလမွာ အင္မတန္မွ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘာလို့လဲဆုိေတာ့ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေအာင္ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းအားနဲ့လုပ္တဲ့ အေနအထားေတြဟာ က်ေနာ္တုိ့မွာ႐ွိတဲ့ အားနဲ့လုပ္ရတယ္ဆုိေတာ့ တကယ္က်ေတာ့ အေတာ္ၾကီးကို ၾကိုးစားလုပ္ေနရတဲ့ အေနအထားေပါ့။ နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြ ႐ွိလာမယ္ဆုိရင္ စီးပြားေရးဦးေမာ့မႈအတြက္ အင္မတန္မွ အေရးၾကီးတဲ့ တြန္းအားတခုျဖစ္လာနုိင္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ့အတြက္ တြန္းအားျဖစ္တာ သိပ္မ်ားမ်ားစားစားမ႐ွိဘူး။ နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈဟာ အင္မတန္အေရးၾကီးတယ္။ နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြ အမ်ားအျပား ၀င္လာဖုိ့ကလည္း ဥပေဒအေပၚမူတည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒသည္ နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ အမ်ားအျပား၀င္လာဖုိ့ အေထာက္အကူျပုတဲ့ ဥပေဒျဖစ္လာေအာင္ က်ေနာ္တုိ့အားလံုး ၾကိုးစားၾကရမယ့္ အေနအထားမွာ ႐ွိတယ္။”

//
More News
Up