ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ေဟာင္းကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းဆု ခ်ီးျမႇင့္ | DVB