မံုးေပၚေဒသတြင္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း မေနာပြဲေတာ္က်င္းပ | DVB