ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို ျပည္သူကဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရတာလဲဟု ႐ုရွားသတင္းေထာက္က ကာခ်ဳပ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ | DVB