ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးသူ ၃ ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ကအမႈဖြင့္ အေရးယူ | DVB