ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္ႏိုင္ဟု မိုးဇလ ထုတ္ျပန္ | DVB