မႏၱေလး မီးပြဳိင့္မ်ားအနီးတြင္ သြားလာသူမ်ားအပူဒဏ္သက္သာေစရန္ ေနကာအမိုးမ်ား တပ္ဆင္ | DVB