တန္းတူအခြင့္ေရးမရသျဖင့္ မုပၸလင္ကုန္ထုတ္စခန္းက အက်ဥ္းသားမ်ား အလုပ္မဆင္းဘဲေန | DVB