ေခြးကိုက္ခံလူနာ ကုသေရးဌာန ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၌ ဖြင့္လွစ္မည္ | DVB