ေက်ာက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ထဲက ေနအိမ္တခ်ဳိ႕ကို ေကအန္ယူက ဖယ္ရွားခိုင္းဟု တပ္မေတာ္ေျပာ | DVB