ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအေပၚ စြဲခ်က္မ်ား  ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ကို ေလွ်ာက္ထား | DVB