ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ မီး႐ိႈ႕သတ္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးအတြက္ တရားမွ်တမႈရေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆို | DVB