သီရိလကၤာ ေပါက္ကြဲမႈ ၆ ခုေၾကာင့္ ၁၅၆ ဦးေသဆုံး၊ ၅၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရ | DVB