ပဲခူးေဆး႐ုံႀကီးတြင္ Heat Stroke ေၾကာင့္ ၁ ဦး ေသဆုံး | DVB