သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ငါးႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား အမရပူရတြင္ က်င္းပ | DVB