ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမဖုိရမ္တက္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သြားမည္ | DVB