ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေမာ္စကုိႏုိင္ငံတကာလုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာညီလာခံ တက္မည္ | DVB