ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ မီးေလာင္၊ ေနအိမ္ ၇ လုံးႏွင့္ဆုိင္ကယ္ ၂ စီး ဆုံး႐ႈံး | DVB