ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၊ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္ | DVB