နာဂလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၅ ဦးကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္ | DVB