A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက တတန္ကုိ ၈၀၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၆၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီက တတင္းကုိ ၃၀၃၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ပဲႀကီး ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးက တပိသာကုိ ၁၄၇၅ ကေန ၁၇၃၅ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ပဲေထာပတ္ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲေထာပတ္က တပိသာကုိ ၁၈၂၅ ကေန ၁၉၅၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲလြန္းျဖဴက တပိသာကုိ ၉၆၅ ကေန ၁၀၇၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲတီစိမ္းက တပိသာကုိ ၁၃၆၅ ကေန ၂၁၃၅ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီက တပိသာကုိ ၃၂၅ ကေန ၈၅၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ (ၾကဴကုတ္ရွယ္) ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္ျဖဴ (ၾကဴကုတ္ရွယ္) က တပိသာကုိ ၂၄၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up