ႏွစ္သစ္မွာ အိမ္သာေဆးၿပီး ကုသိုလ္ယူခဲ့သည့္ အကယ္ဒမီ ေအးျမတ္သူ (ဓာတ္ပံု) | DVB