ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု) | DVB