သႀကၤန္ကာလ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ သမိုင္း၀င္ဘုရားမ်ားကို ဘုရားဖူးမ်ား ပိုမိုလာေရာက္ | DVB