အင္းယားကန္ေပါင္ေပၚ အလွဆင္ထားသည့္ ပုသိမ္ထီးမ်ား ျဖဳတ္ယူခံရသည့္ကိစၥ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေ၀ဖန္မႈျမင့္တက္ | DVB