ပဲရစ္ၿမဳိ႕က အထင္ကရ ႏိုထရီဒမ္ ဘုရားေက်ာင္းႀကီး မီးေလာင္ပ်က္စီး | DVB