ေလျပင္းတိုက္၊ မိုးႀကဳိးပစ္ မိုးေလ၀သျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဂ႐ုျပဳရန္ မိုးဇလသတိေပး | DVB