တိုက်ိဳ ျမန္မာရြာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ျမန္မာျပည္သား ၄၀၀၀ ေက်ာ္လာေရာက္ဆင္ႏႊဲ | DVB