ဘိုကေလးၿမိဳ႕ ကဒံုနိကမ္းေျခတြင္ ၈ တန္းေက်ာင္းသားတဦး ေရထဲေမ်ာပါ ေပ်ာက္ဆံုး | DVB