ဆဲလ္တာဗီဂိုတိုက္စစ္မႉး ဂိုးမက္ဇ္ကို ေခၚယူရန္ စပါးအသင္း စိတ္ဝင္စား | DVB