သႀကၤန္ အက်ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု) | DVB