ဆုိနီယာဂႏၵီ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ အမည္စာရင္း တင္သြင္း

အိႏိၵယနုိင္ငံမွာ  အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပေနခ်ိန္မွာပဲ အဓိကအတုိက္အခံ ကြန္ဂရက္ပါတီ အႀကီးအကဲ ဆုိနီယာဂႏၵီ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အမည္စာရင္း မတင္သြင္းမီ  ဆိုနီယာဂႏီၵဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကံေကာင္းေစဖုိ႔ အတြက္ သားျဖစ္သူ ရာဟူးလ္ဂႏီၵနဲ႔ အတူ ဟိႏၵဴရိုးရာအစဥ္အလာ  ယက္ဂ်္နာပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆုိနီယာဂႏိီၵဟာ ၂၀၀၄ နဲ႔  ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရသက္တမး္ ႏွစ္ဆက္ တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့   ကြန္ဂရက္ပါတီကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ဂရက္ပါတီဟာ ပါတီငယ္ေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ၿပီး  လက္ရိွ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီရဲ႕ (BJP)ပါတိီကို ဦးေဆာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ဂရက္ပါတီဟာ  ေန႐ူးဂႏီၵမ်ိဳးဆက္ ျဖစ္တဲ့  ပါတီဥကၠ႒ ရာဟူးလ္ဂႏီၵကို ႏုိင္ငံေရး အာဏာရေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ပါတီရဲ႕ အမာခံနယ္ေျမ အိႏိၵယေျမာက္ပိုင္းဟာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က စၿပီး ဆိုနီယာဂႏီၵကို ေထာက္ခံလာတာပါ။ အဓိက အတုိက္အခံ ကြန္ဂရက္ပါတီ ဥကၠ႒ ရာအူးလ္ဂႏီၵက“အိႏိၵယႏုိင္ငံသမုိငး္မွာ ကိုယ့္ကို ဘယ္သူမွ အႏုိင္မရႏုိင္ဘူးဆုိၿပီး အထင္ေရာက္ ဂုဏ္ေမာက္ေနသူေတြ အမ်ားႀကီး၊ အမ်ားႀကီး ရိွတယ္။  သူတုိ႔က သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ အိႏိၵယျပည္သူေတြထက္ ႀကီးျမတ္တယ္ဆုိၿပီး အထင္ေရာက္ေနၾကတာ။ အိႏိၵယျပည္သူေတြထက္ ႀကီးျမတ္တာ ဘာမွမရိွဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္လံုးလံုး မစၥတာ မိုဒီဟာ အိႏိၵယျပည္သူေတြအတြက္ ဘာမွ မလုပ္ေပးခဲ့ဘူး။  ဒီေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြ ထြက္တဲ့အခါ သူ႔ကို ဘယ္သူမွ အႏုိင္မရဘူးဆုိတာ ဟုတ္မဟုတ္ အားလံုးေတြ႕ရမွာပဲ ျဖစ္တယ္။” လို႕ ေျပာပါတယ္။ အီတလီဖြား အသက္ ၇၂ ႏွစ္အရြယ္ ဆုိနီယာဂႏီၵဟာ  ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ က်န္းမာေရး မေကာင္းမြန္တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားမွာသြားေရာက္ ေဆးကုသၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျပည္သူေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံတာ နညး္ပါးလာခဲ့ပါတယ္။

More News
Up