ေခတ္သံုးေခတ္ကို ထင္ဟပ္သည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈျဖင့္ LGBTမ်ား မႏၱေလးသႀကၤန္ပြဲဆင္ႏႊဲ | DVB