လူေနမႈပံုစံ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာသျဖင့္ သႀကၤန္တြင္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားလာဟု ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ေျပာ | DVB