ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သႀကၤန္ပြဲဆင္ႏႊဲ (ဓာတ္ပံု) | DVB