ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္းေပၚ ဖ်က္အားျပင္း ပေဒသာကားမိုင္း ေတြ႔ရွိ | DVB